9 november 2020

Welke Leden kent Beers Vitaal

Wij onderscheiden 3 verschillende leden bij Beers Vitaal, namelijk:

 1. Leden die zijn aangemeld bij seniorenvereniging Beers Vitaal:

 • Betalen contributie aan Beers Vitaal en zijn volwaardig lid.

 • Mogen aan alle activiteiten deelnemen die Beers Vitaal organiseert.

 • Ontvangen een aantal keren per maand het magazine ONS en een nieuwsbrief met informatie vanuit Beers Vitaal.

 • Vanuit de koepelorganisatie KBO-Brabant verkrijgen zij voordelen en recht op ondersteuning op diverse vlakken.

 1. Gastleden van Beers Vitaal:

 • Zijn lid van een andere KBO.

 • Betalen de contributie aan de eigen KBO in hun woonplaats.

 • Hiernaast betalen zij ook € 12,50 gastlidmaatschap aan seniorenvereniging Beers Vitaal. Beers Vitaal hoeft namelijk van hun geen afdracht te doen aan KBO-Brabant

 • Zijn daarmee ook een volwaardig lid van Beers Vitaal, en mogen aan alle activiteiten deelnemen die door Beers Vitaal worden georganiseerd.

 • Krijgen het blad ONS en de nieuwsbrief via de KBO waar zij lid van zijn. Als zij in De Beerzen en/of Oirschot wonen krijgen zij ook de nieuwsbrief van Beers Vitaal. Wonen deze leden buiten genoemde woonplaatsen dan krijgen zij de nieuwsbrief via de mail.

 • Vanuit de koepelorganisatie KBO-Brabant verkrijgen zij voordelen en recht op ondersteuning op diverse vlakken op het pasnummer van de afdeling waarin zij zijn ingeschreven.

 1. Buitenleden van Beers Vitaal:

 • Zijn elders lid van een seniorenvereniging die onder de paraplu van KBO-Brabant valt.

 • Betalen geen extra contributie aan Beers Vitaal.

 • Krijgen geen ONS Magazine en geen nieuwsbrief vanuit Beers Vitaal.

 • Kunnen wel deelnemen aan activiteiten van Beers Vitaal voor zover dat dit geen financiële bijdrage vraagt vanuit Beers Vitaal. Te denken valt hier aan: cursussen, uitstapjes op het gebied van wandelen en fietsen, handwerkclub, reisjes etc. De kosten hiervan worden door de deelnemers aan de activiteit zelf betaald

 • Kunnen en mogen niet deelnemen aan activiteiten vanuit Beers Vitaal als het bestuur de financiële tekorten van die activiteit zal aanvullen. Te denken valt hier onder aan: culturele middagen, 60-jarig jubileumfeest, Algemene Ledenvergaderingen.

 • Vanuit de koepelorganisatie KBO-Brabant verkrijgen zij voordelen en recht op ondersteuning op diverse vlakken op het pasnummer van de afdeling waarin zij zijn ingeschreven.

Het geeft ook mogelijkheden en kansen voor onze leden. Denk hierbij aan bijv. je vriendin of vriend, broer of zus die niet in De Beerzen woont. U vindt het leuk om uw vriend, vriendin, broer of zus mee te vragen of hij/zij wil graag meedoen aan een activiteit van Beers Vitaal. Dat kan nu. Hij/zij moet dan wel lid zijn van de plaatselijke KBO, en ons zijn/haar KBO-pas kunnen laten zien.