Ouderenadvisering.

Tot KBO-De Beerzen behoren vrijwillige ouderenadviseurs. Zij hebben hiertoe
een opleiding genoten van KBO-Brabant.

De vrijwillige ouderenadviseur is behulpzaam bij vragen over diverse
onderwerpen, zoals:

*       Kan men in aanmerking komen voor woningaanpassing of een
aanleunwoning (Eventueel i.o.m. de cliëntondersteuner).
*       Behulpzaam zijn bij het invullen van formulieren (Voor
belastingformulieren kan men zich wenden tot het Belastingteam).
*       Op welke wijze en door wie kan hulp worden verleend bij het ordenen
van administratie.
*       Vragen over WMO/Wlz (Eventueel i.o.m. de cliëntondersteuner).
*       Regiotaxi/vervoersvoorziening/parkeerkaart
*       Bijstand

In de praktijk blijkt dat de taken van de vrijwillige ouderenadviseur, de
cliëntondersteuner en de belastinginvuller, veel raakvlakken hebben en
daarom om een gezamenlijke aanpak vragen.