BEERS - VITAAL

 

De geschiedenis van Beers-Vitaal begint officieel ergens in 2021. Eerder al in de algemene ledenvergadering van januari 2020 was het besluit gevallen dat de vereniging zich wat losser van KBO Brabant zou maken. De reden daarvoor was dat het katholieke karakter in de naam van de KBO niet meer van deze tijd was. De rol van de katholieke kerk is in de loop van de 20e en 21e eeuw steeds kleiner geworden, totdat ze zelfs een belemmering ging vormen voor senioren om lid van deze club te worden. Dat neemt niet weg dat Beers-Vitaal zijn roots heeft in de KBO en nog steeds deel uit blijft maken van die organisatie, aleen niet meer zo zichtbaar als voorheen.

Alle leden werden opgeroepen om mee te denken over een nieuwe naam en een nieuw logo voor de vereniging. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor de naam Beers-Vitaal. In de algemene ledenvergadering van 2021 zou de nieuwe naam bevestigd worden, ware het niet dat de vergadering door de coronascrisis uitgesteld moest worden. 

 

U kunt nu ook kennismaken met het nieuwe logo van Beers-Vitaal. Een nieuwe naam voor de vereniging vraagt ook om een nieuw logo. Gekozen is voor drie vissen en het is logisch om daar drie baarzen in te zien, zodat de link naar drie Beerzen gauw is gelegd. De plaatsing van de drie vissen suggereert vitale en speelse vissen die uitstekend met elkaar kunnen vinden.

 

De geschiedenis begint dus nu en hier, maar eigenlijk bestaat de club al veel langer onder een andere naam.