Op deze pagina staat het aanbod aan cursussen van Beers Vitaal (in samenwerking met K.B.O. Oirschot)

 

  1. Voorzien voor het voorjaar 2021 de cursus Beeldbellen

  2. Voorzien voor het voorjaar 2021 de cursus filosofie: De filosofen van de 20e eeuw

 

In verband met de coronamaatregelen is de cursus filosofie verschoven naar een tijdstip in 2021 waarop de toestand weer genormaliseerd is.

 

 

 

 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in filosofie is dit een onmisbare website: een uittreksel van Jostein Gaardners: De wereld van Sofie

 

cursus 4: Filosofie van de twintigste eeuw 

tijd: voorjaar 2021

De twintigste eeuw was een bijzondere eeuw. Niet alleen was het een eeuw van grote technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, het was ook de meest bloedige eeuw ooit, vol oorlogen, revoluties en genocide. Oude waarden, idealen en absolute principes kwamen onder vuur te liggen en verdwenen.

Ook het mensbeeld veranderde. De mens werd niet langer gezien als een schepping van God maar als een wezen dat zich volgens de evolutietheorie van Darwin heeft ontwikkeld. De mens werd bovendien niet langer gezien als een louter rationeel wezen maar als een wezen wiens handelen en denken mede worden bepaald door onbewuste processen.

Al deze ontwikkelingen en veranderingen hebben natuurlijk ook hun uitwerking gehad op de filosofie. De filosofie van de twintigste eeuw zoekt niet langer naar absolute zekerheden. Zo is waarheid afhankelijk van de context, en wordt tegen eenheid en totaliteit de verscheidenheid verdedigd.

Tijdens de cursus zullen de ideeën van de belangrijkste filosofen uit de twintigste eeuw worden besproken, te weten: Friedrich Nietzsche; Edmund Husserl; Martin Heidegger; Maurice Merleau Ponty; Emmanuel Levinas; Jürgen Habermas, Michel Foucault en Luce Irigaray.

De cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol. Beiden zijn als filosoof afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg en hebben ruime ervaring in het geven van cursussen.

De cursus is zodanig opgezet dat iedereen eraan kan deelnemen. Er wordt dan ook niet uitgegaan van filosofische voorkennis. Ook is er voldoende gelegenheid voor en stellen van vragen en voor discussie. Een samenvatting van de besproken stof wordt na afloop van iedere bijeenkomst digitaal beschikbaar gesteld.

We starten in Ons Mevrouw te Middelbeers op dinsdag 3 november 2020 en gaan 6 weken achter elkaar op de dinsdagochtend verder tot 8 decmber. Iedere week vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur.

De kosten van de cursus bedragen ongeveer €67,- (dat is €60,- voor de cursusleiding en + €7.50 voor de zaalhuur.) De consumpties die u wilt gebruiken moet u apart bij de balie van Ons mevrouw afrekenen.

Inschrijven is mogelijk tot 30 juni 2020, maar wacht niet te lang want vol = vol. De maximale groepsgrootte is 18 personen per groep. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

 

                                       

Michel Foucault                  Friedrich Nietsche                 Jurgen Habermass          Martin Heidegger

 

                           

 Emmanuel Levinas            Edmund Husserl                   Luce Irigaday                 Maurice Merlot Ponti

 

Inschrijven bij:

                        Frank Stalpers

                        De Venne 9

                        Middelbeers

                        Email: h.stalpers@gmail.com

                        Telefoon: 013-5141930

 

In verband met de coronamaatregelen is de cursus verschoven naar een tijdstip in 2021 waarop de toestand weer genormaliseerd is.

 

 

 

Eerdere cursussen door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol: gegeven aan de K.B.O. Oost- West en Middelbeers

 

cursus 3: Grote denkers: van Plato tot nu

tijd: januari februari 2020.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

esthetica: de leer van de schoonheid

ontologie: de zijnsleer

ethiek: de waardenleer

sociale filosofie

epistomologie: de kenleer

wijsgerige antropologie.

Allemaal moeilijke woorden die op een heldere en overzichtelijke manier toegankelijk worden gemaakt voor een zinvolle discussie. Het totaal vormt een inleiding voor de belanrijkste gebieden van de filosofie, de wordingsgeschiedenis, de ideeën van grote denkers door de geschiedenis heen en de consequenties van bepaalde opvattingen in met name de sociale samenleving.

 

De kosten van de cursus bedragen ongeveer €67,- (dat is €60,- voor de cursusleiding en + €7.50 voor de zaalhuur.) De consumpties die u wilt gebruiken moet u apart bij de balie van Ons mevrouw afrekenen.

Inschrijven is mogelijk tot 1 januari 2020, maar wacht niet te lang want vol = vol. De maximale groepsgrootte is 18 personen per groep. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

 

cursus 2: Mens en techniek

tijd: november december 2019

Over de relatie tussen mens en techniek.
Mensen zijn door en door technische wezens. Wij zijn net zo afhankelijk van technologie als van taal en zuurstof, zegt filosoof Jos de Mul. Technologie is niet alleen iets van de laatste decennia, maar speelde al vanaf de eerste mens een rol. Mensen hebben altijd al gebruik
gemaakt van gereedschap en techniek.

Dat heeft ons veel goeds gebracht: het werk werd er door vergemakkelijkt, het leven veraangenaamd en ziektes genezen, om er maar een paar te noemen. Maar er is ook een schaduwkant. In vele gevallen was de oorlogsindustrie de aanjager van nieuwe ontdekkingen
en ontwikkelingen. Niet zelden met desastreuze gevolgen voor mens en milieu.

De geschiedenis heeft ons ook laten zien dat technieken nooit zomaar neutrale instrumenten zijn. Vaak kleven er gevaren of negatieve gevolgen aan of brengt techniek verantwoordelijkheden met zich mee die we van te voren niet hadden verwacht.
Moraal en techniek blijken een innige band te hebben.
Ook politiek en techniek zijn met elkaar verweven.
Tijdens de lessen zal daar uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Tenslotte verdiepen we ons in de toekomst van de mens. In de huidige tijd hebben de ontwikkelingen in de nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve technologie ons een "gereedschapskist"vol nieuwe instrumenten in handen gegeven.
Wat zou daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de mens?

Tijdens de zes bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen worden besproken:
- Geschiedenis van de technologie.
- De invloed van medisch ingrijpen op persoonlijke identiteit.
- De mens als technisch wezen.
- Leven in een digitale maatschappij: uitloggen kan niet.
- Techniek en moraal.
- Hoe ziet de toekomst van de mens eruit?
Deze cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol. Beide docenten zijn afgestudeerd aan de Faculteit van Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Beide docenten hebben ruime ervaring in het geven van cursussen.
Voor het volgen van deze cursus is voorkennis van de filosofie niet noodzakelijk.

 

 

cursus 1: ouder worden

tijd: najaar 2018

Onderwerp: de ouder wordende mens

Vooraf: voorkennis van de filosofie is bij deze cursus niet vereist!

In deze cursus worden vele aspecten besproken die te maken hebben met ouder worden.
Daarbij komen natuurlijk de opvattingen over de ouderdom van klassieke filosofen zoals
Plato en Cicero aan bod, maar ook de visies van meer hedendaagse filosofen en
wetenschappers. Tijdens zes bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen worden
besproken:
- Goed ouder worden.
- Ouder worden en tijdservaring zijn het onderwerp van de filosofie van de negentiende-
eeuwse filosoof Bergson.
  Aansluitend wordt ingegaan op de invloed van de tijd op het menselijk geheugen.
- Gezond 200 jaar worden. Kan dat, en willen wij dat?
- Zingevingsvragen bij ouderen; wat is de rol van spiritualiteit hierin?
- Waarom zou onsterfelijkheid een ramp kunnen zijn.
De tijd: de cursus start op 6 november en duurt van 10.00 -12.00 uur.
Volgende data:
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
De plaats: Ons Mevrouw in Middelbeers
De kosten voor 6 bijeenkomsten: €60,- (exclusief zaalhuur)
​De presentatie: de cursus wordt afwisselend gegeven door Lucy Roodbol en Ingrid Aarts, beide docenten zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

Er zijn nog een paar plaatsen in de groep, Als je mee wilt doen, geef je dan op bij een van de bestuursleden van de K.B.O. of per e-mail bij h.stalpers@gmail.com. Wie het eerst komt, het eerst maalt.