Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

U regelt het via de WMO 2015 en de WMO Cliëntondersteuner helpt u daar graag bij.

 

We worden allemaal ouder en helaas kan dan onze gezondheid achteruit gaan. Toch willen we graag zelf het huishouden blijven doen. Misschien gaat het lopen u steeds slechter af, waardoor u minder naar uw vereniging of familie en vrienden kunt gaan. Of  u kunt steeds moeilijker via de trap uw slaapkamer bereiken.

Voor al dit soort zaken is er een wet vastgesteld: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO). In die wet is geregeld dat iedereen met een hulpvraag naar de gemeente kan gaan om dit te melden.

 

Het verkrijgen van hulp van de gemeente is geen vanzelfsprekendheid meer. In de wet is geregeld dat de gemeente eerst gaat kijken welke problemen u zelf kunt oplossen en wat uw omgeving kan doen. Volgens de nieuwe wet WMO staan niet langer uw beperkingen centraal, maar uw mogelijkheden. Er wordt een beroep gedaan op uw eigen kracht, regie en verantwoordelijkheid.

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden en zal met u in gesprek gaan.

Een consulent van de gemeente komt dan bij u voor een “keukentafelgesprek”.

 

In de gemeente Oirschot kunnen de WMO-vragen ingediend worden bij:

WIJzer Oirschot

Oude Grintweg 3b

5688 MA Oirschot

telefoon: 0499 335 142

website:  https://www.wijzer-oirschot.nl/

 

 

Moet u dit allemaal zelf uitzoeken?? NEE!!

Bureaus, gemeente, wetten, consulenten, regeltjes, keukentafelgesprek, onderzoek, toewijzingen, eigen bijdrages. Het is om gek van te worden. In de wet WMO 2015 is dat allemaal geregeld.

In diezelfde wet is geregeld dat de gemeente u moet wijzen op het recht om onafhankelijke cliëntondersteuning te krijgen. Dat is voor u altijd gratis! De gemeente kan u een beroepsmatige ondersteuner aanbieden, die door de gemeente is ingehuurd.

U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijke WMO cliëntondersteuner van de KBO.

KBO O-W-Middelbeers heeft een eigen, gecertificeerde, WMO Cliëntondersteuner.

Het is in uw belang dat u de hulp inroept van hem, liefst nog vóórdat u bij de gemeente een aanvraag indient.

De cliëntondersteuner staat naast u en kan u in dit proces begeleiden, van voorbereiding tot aanvraag tot een beschikking van de gemeente. Hij is adviseur; u behoudt zelf de regie en verantwoordelijkheid voor uw aanvraag.

Voor de 3 Beerzen is de KBO cliëntondersteuner de heer Johan Janssen. Hij is opgeleid en gecertificeerd door de VBOB (overkoepelende Stichting van de Brabantse Ouderenbonden). U kunt altijd voor vragen met hem contact opnemen.

Vanwege mogelijk digitaal misbruik publiceren we geen mailadres en telefoonnummer op het internet. U kunt telefonisch contact opnemen: 013 514 2544  of kijk op de lijst met activiteiten en adressen die Beers Vitaal jaarlijks rondbrengt.