BEZOEK, MET DE MUSEUM PLUS BUS, HET VAN RIJKSMUSEUM IN AMSTERDAM OP MAANDAG 7 NOVEMBER A.S.

De stichting Museum Plus Bus tracht bezoek van ouderen aan een museum te bevorderen door onder meer het organiseren van vervoer, deze keer naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

De Museum Plus Bus rijdt voor groepen ouderen die door leeftijd en of lichamelijke conditie niet meer in staat zijn een museum te bezoeken. De minimum leeftijd voor deelname aan de Museum Plus Bus is 70 jaar. Mocht u jonger zijn dan 70 jaar, maar ouder dan 65 jaar, en afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, dan kunt u ook deelnemen. Begeleiders die nodig zijn t.b.v. deelnemers in een rolstoel hoeven uiteraard niet aan bovenstaande criteria te voldoen.

De Museum Plus Bus wordt gesponsord door de Bank Giro loterij waardoor de kosten beperkt blijven tot de lunch, deze bedragen € 10.- en dienen gepast in de bus betaald te worden. De Museum Plus Bus vertrekt op maandag 7 november om 8.20 uur op het Doorboomplein. LET OP, MEN KAN ALLEEN IN MIDDELBEERS OPSTAPPEN.

De verwachte thuiskomst is omstreeks 18.00 uur.                                                

Opgave vóór 15 oktober a.s. bij Marijke Jaspers, Kattenbergseweg 2A, Middelbeers. Tel. 013-5143727.