18 januari 2024

Energietoeslag

Aanvragen Energietoeslag 2023

Inwoners met een laag inkomen in 2023 kunnen een Energietoeslag van € 1300 aanvragen.

Als u al  bekend bent bij de gemeente bijvoorbeeld omdat u ook in 2022 energietoeslag kreeg, dan heeft u mogelijk de Energietoeslag al ontvangen in december.

 

Heeft u nog geen Energietoeslag 2023 ontvangen?

Maar denkt u dat u daar wel recht op heeft vanwege uw lage inkomen?

Dan kunt u een aanvraag indienen. U heeft hiervoor tot 1 juli 2024 de tijd.

 

U vindt het aanvraagformulier en alle aanvullende informatie op de website van MD: aanvraagformulier_eenmalige_energietoeslag_2023.pdf.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Dienstverlening via:

Telefoon: 0497-745544 of e-mail: md@kempengemeenten.nl.

 

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen is lager dan 120% geldende bijstandsnorm.

Voor alleenstaanden tussen 21 jaar en AOW-leeftijd is dat netto € 1.386,95 (norm zonder vakantietoeslag).

Voor een (echt)paar tussen 21 jaar en AOW-leeftijd is dat netto € 1.981,34 (norm zonder vakantietoeslag).

 

Een overzicht van alle normbedragen (ook inclusief vakantietoeslag) vindt u op:
https://www.kempengemeenten.nl/normen-en-bedragen-minimabeleid

 

Wilt u hulp bij het aanvragen?

Wilt u hulp het aanvragen van de energietoeslag? Neem dan contact op met WIJzer:
Oude Grintweg 3b, Oirschot, 0499 33 51 42, of via e-mail: info@wijzer-oirschot.nl

 

Wie heeft de toeslag al ontvangen?

Als u bij Maatschappelijke Dienstverlening bekend bent, bijvoorbeeld omdat u in de maand september een bijstandsuitkering ontving of als u de energietoeslag 2022 heeft ontvangen, dan heeft u mogelijk in december 2023 de energietoeslag automatisch op uw bankrekening ontvangen. U heeft hierover dan ook een brief ontvangen U kunt op uw bankrekening controleren of dit ook klopt.

 

Als u nog geen energietoeslag heeft ontvangen en u denkt wel recht te hebben, dan kunt u deze alsnog aanvragen.