21 oktober 2023

Cursus filosofie

Wij komen graag weer cursus geven in Middelbeers.

We kunnen komen op 7, 14 en 21 december 2023 en op 4, 11 en 18 januari in 2024.

Dit jaar gaan we ons verdiepen in de man-vrouw relatie.  Lucy houdt zich bezig met het historische denken, waarbij er veel aandacht is voor denkers uit de jaren zestig en zeventig.

In mijn eigen lessen gaat het over  de meest recente  inzichten over de verschillen tussen mannen en vrouwen en natuurlijk ook of die verschillen wel zo strikt zijn als lang werd aangenomen.

 

Bijeenkomst 1: Sekse-  en genderverschillen door de eeuwen heen.

Hoe werd er in de loop van de geschiedenis nagedacht over de relatie man-vrouw?

In hoeverre was er sprake van een strikte scheiding tussen de geslachten?

Wanneer wij de geschiedenis bestuderen mogen wij concluderen dat er in veel culturen  de vrouw als ondergeschikte werd gezien ten opzichte van de man.

Maar is dat altijd zo geweest en zo ja , hoe is dat ontstaan?

 

Bijenkomst 2: Het onderscheid man – vrouw is een maatschappelijke constructie.

Tijdens deze ochtend komen de volgende filosofen aan de orde: Simone de Beauvoir ( 1908-1986), Donna Haraway ( 1944) en Judith Butler ( 1956)

Simone de Beauvoir  is vooral bekend geworden met haar boek “de Tweede Sekse”.

In de jaren ’60 had dit boek  grote invloed op de vrouwenbeweging. Een beroemde uitspraak uit dit boek is: “je wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt”.

Ook volgende de filosofe Judith Butler wordt het onderscheid man – vrouw door de cultuur bepaald. Donna Haraway neemt een nog radicalere standpunt in. Volgend haar is het lichaam letterlijk maakbaar. Door toepassing van medische technologieën kunnen wij het lichaam veranderen.

 

Bijeenkomst 3: Er is wel een wezenlijk onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Volgens Luce Irigaray ( 1936) is er wel sprake van een wezenlijk onderscheid tussen mannen en vrouwen. De Westerse maatschappij geeft weinig erkenning aan het vrouwelijke.

Erkenning van het verschil tussen de geslachten is noodzakelijk om de ongelijkheid tussen mannen n vrouwen op te heffen.

 

Bijeenkomst 4: Van aannames naar wetenschap.

Sinds het ontstaan van de filosofie heeft de vrouwelijke sekse nooit kunnen rekenen op  veel waardering. Dat begon al in het oude Griekenland. De filosoof Aristoteles introduceerde een theorie waarin vrouwen werden afgeschilderd als domme, inferieure wezens. Aristoteles had grote  invloed op de filosofen die na hem kwamen en op het christelijke denken. Daardoor bleven de opvattingen over de vrouwelijke inferioriteit eeuwenlang bestaan. Pas in de 19e eeuw werd door de wetenschap aangetoond dat vrouwen in intellectueel opzicht niet onder deden voor mannen. De vrouwelijke natuur bleek dus  ‘anders’ dan eeuwenlang werd aangenomen.

 

 

Bijeenkomst 5:  It’s a man’s world.

Inmiddels hebben vrouwen in veel landen in theorie dezelfde rechten en mogelijkheden als mannen, maar de sporen van eeuwenlange mannelijke dominantie zijn nog lang niet uitgewist. Vrijwel alles wat er is, is bedacht en ingericht door mannen, en voor mannen.  En dat merken vrouwen nog dagelijks.

 

Bijeenkomst 6:  Als je het gevoel hebt niet binnen de hokjes M/ V te passen.

Tijdens deze bijeenkomst gaat  het over het biologische onderscheid tussen vrouwen en mannen.  Die starre indeling  roept de laatste decennia veel weerstand op. Uit onderzoek is gebleken dat 3,9 % van de Nederlandse bevolking zich niet herkent binnen dat strikte M/V onderscheid. Hoe zit dat precies? Wat zegt de biologie daarover?

 

Er moeten minimaal 10 deelnemers zich aanmelden, wil de cursus doorgaan.

met vriendelijke groeten,

 

Frank Stalpers